Szafy na dokumenty niejawne

Szafy na dokumenty niejawne ­- KLASA A >> Poufne­-Zastrzeżone <<

Szafy na dokumenty niejawne ­- KLASA B >> Tajne <<

Szafy na dokumenty niejawne ­- KLASA C >> Ściśle-Tajne <<

Szafy wzmocnione

Certyfikat IMP klasy A, B, C

Metalowe szafy na dokumenty niejawne do kancelarii tajnych posiadają certyfikat zgodności wydany przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej – klasa wyrobu A – zastrzeżone, B – tajne-poufne, C – ściśle tajne (wg ZARZĄDZENIA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Nr 25/MON z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za rejestrowanie, przechowywanie, obieg i udostępnianie materiałów niejawnych, stosowania środków ochrony fizycznej oraz obiegu informacji niejawnych) oraz spełniają wymagania poufne – kl.A, tajne – kl.B, ściśle tajne – kl.C (wg ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 18 października 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i Załącznika nr 1 do ww. Rozporządzenia – Dz. U. Nr 208 poz. 1741).

Szafy do przechowywania dokumentów niejawnych wyposażone są w atestowane zamki: szafy kl. A i B w szyfrowy zamek (trzy-tarczowy) o cichym przesuwie, zabezpieczony przed przewierceniem oraz kluczowy zamek wielozastawkowy, kl. C w mechaniczny zamek kluczowy wielozastawkowy zabezpieczony przed prześwietleniem radiologicznym. Szafa wyposażona jest w półki (ilość uzależniona od wysokości szafy) oraz może być wyposażona w dodatkowy schowek (zamykany oddzielnym kluczem). Drzwi szaf ryglowane na wszystkich krawędziach.

Konstrukcja zgodna z wymogami NATO.

OZNACZENIA: szafy wg Zarządzenia Nr 25 Ministra Obrony Narodowej – Mw(M), Mz(M); szafy wg Rozporządzenia Rady Ministrów – Mw, Mz